Smålandsstenar

Smålandsstenar är en gemytlig ort med en aktiv centrumkärna och samtidigt nära till Hörsjöområdet med bad, camping, elljusspår och utegym. På orten finns det gott om tillverkningsföretag. Räknat i sysselsättning och omsättning är Smålandsstenar den största industriorten i kommunen. Med tåget tar du dig enkelt till kusten eller längre in i Småland.

Boende

I Smålandsstenar finns gott om villaområden med olika karaktär. Majoriteten av husen är bygda under 1960-1980-talen men det finns även modernare områden och lediga tomter för den som vill bygga nytt. Många bostadsområden har insprängda grönområden och begränsad genomfartstrafik vilket ger en trivsammare miljö. Smålandsstenar har även  hyreslägenheter och bostadsrätter.

Göstas konditori.

Fritid

Smålandsstenar erbjuder många fritidsaktiveteter, både i grupp och enskilt. Det finns sporthallar, fotbollsplaner, elljusspår, friidrottsarena och gym samt en mängd olika föreningar med olika aktiviteter. Biblioteket lockar läsare i olika åldrar och på flera platser i samhället finns lekplatser för barn i alla åldrar. Från sommaren 2015 finns det en skatepark i centrala Smålandsstenar.

Nissanleden är en 8 km lång promenadstig utmed Nissans västra sida från Ågårdsfors utanför Smålandsstenar i norr till Skeppshult i söder. I höjd med Svenshult finns en rastplats med eldstad och bänkar.

Skola

I Smålandsstenar finns ett antal förskolor för barn 1-5 år, två F-5 skolor och en högstadieskola. 

Kommunikationer

Här finns goda kommunikationer både med tåg och buss. Med tåget når du Västkusten på en timme. Bussarna går till Skeppshult eller Gislaved och vidare mot Gnosjö och Värnamo. Förutom cykelvägar inom samhället finns det asfalterad cykelväg till Skeppshult.

Hörsjöbadet Smålandsstenar

Turism

För både besökare och boende är Hörsjöområdet väldigt populärt. Förutom campingen finns fiskemöjligheter, minigolfbana, utegym och en utomhusbassäng.

Hembygdsgården ligger i den nordöstra delen av Smålandsstenar, ca 1,5 km från centrum. Det är en av de äldsta hembygdsgårdarna i landet med sju ditflyttade byggnader. Där ligger också  Domarringarna som är ett av länets mest kända fornminnen. På platsen växer den sällsynta blomman hedblomster.

Kulturlandskapet i Villstad kyrkby är utpekat som riksintresse. Här finns lämningar från olika tidsperioder i vår historia, bland annat fornåkrar, gravfält och byggnader från 1700 och 1800-talet. Området är också naturvårdsområde och har ett rikt växt- och djurliv.

SNABBFAKTA

• Folkmängd 4,508 (mars 2016)
• Förskola
• Skola åk F–9
• Sporthall/ gymnastiksal
• Tempererat utebad
• Gym
• Idrottsplats
• Skatepark
• Spontanidrottsplats
• Motocrossbana
• Tennishall
• Tennisbanor
• Boulebana
• Elljusspår
• Livsmedelsbutiker
• Kollektivtrafik buss och järnväg
• Bibliotek

Gislaveds kommun Stortorget 1 332 80 GISLAVED Telefon: 0371-810 00 Fax: 0371-940 79