​Föreningsliv

I Gislaveds kommun finns ett brett och aktivt föreningsliv, allt från idrottsföreningar till samhällsföreningar. Genom stöd, bidrag och stipendier verkar kommunen för att ideella föreningar ska få så goda förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet.

Idrottsföreningar

Nästan alla idrottsföreningar i Sverige räknas som ideella, då de inte har något vinstintresse. I de flesta fall är avgifterna för medlemskap och träning relativt låga. Ungdomsföreningar kan ansöka om aktivitetsstöd från kommunen och får dessutom stor hjälp av engagerade föräldrar som är ledare. Det finns 300 olika föreningar i kommunen, 90 av dem har ungdomsverksamhet.

Samhällsföreningar och byalag

Samhällsföreningar och byalag värnar och utvecklar lokala områden.

Hembygdsföreningar

I kommunen finns flera aktiva hembygdsföreningar som arbetar med den lokala historien och miljön. De vårdar och visar hembygdsgårdarna i kommunen; här finns byggnader från flera århundraden. Vid ett besök vid dem berättas det om hur människan levde här förr. Under året anordnar de även traditionella festligheter och aktiviteter, så som midsommarfirande och slåtter.

Smålandsstenars hembygdsgård

KONTAKTA OSS

GISLAVEDS KOMMUN
Telefon 0371-810 00
Stortorget 1
332 80 Gislaved

Gislaveds kommun Stortorget 1 332 80 GISLAVED Telefon: 0371-810 00 Fax: 0371-940 79